Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/555

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/555 o powierzchni 0,1826 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: drogi wewnętrznej, ogrodzenia i oświetlenia

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329, o łącznej powierzchni 6.044 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/555

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/555 o powierzchni 0,1826 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/383 i 6/386 

ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/383 i 6/386, o łącznej powierzchni 1.554 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/252 i 6/253 oraz prawa własności znajdującego się na nich budynku remontów dźwignic

ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH  (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/252 i 6/253, o łącznej powierzchni 2.294 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy...

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji. Ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym-na-stanowisko-Prezesa-Zarzadu-CHEMAR-S.A.-XI-kadencji-27-wrzesnia-2023-rokuPobierz KLAUZULA-INFORMACYJNA-OSWIADCZENIA-27-wrzesnia-2023-rokuPobierz

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/50, 6/118, 6/303, 6/334 i 6/335 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: utwardzonej drogi, ogrodzenia i oświetlenia – Cena wywoławcza = 2/3 wartości rynkowej

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/50, 6/118, 6/303, 6/334 i 6/335, o łącznej powierzchni 9.844 m2, ujawnionych w księdze wieczystej,...