Oferta sprzedaży podnośnik montażowy

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,oferuje do sprzedaży: Podnośnik montażowy P-183 na podwoziu STAR 28 Rok prod.: 1977Udźwig: 0,3tPodnośnik jest technicznie sprawny lecz nie posiada aktualnych badań UDT.Samochód wymaga remontu (wymiana opon, przegląd układu hamulcowego) nie posiada badań technicznych. Cena: 9...

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesa Zarzadu ZUChiAP "CHEMAR" S.A. ds. Technicznych i Inwestycji Spółki X Kadencji PDF

Przetarg ustny na zbycie działek

Przetarg ustny na zbycie działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, obręb 0005, nr-y ewidencyjne: 6/228 i 6/229 PDF

Przetarg ustny na zbycie działek

Przetarg ustny na zbycie działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Traugutta, obręb 0005, nr-y ewidencyjne: 411/2 i 411/5 PDF

Informacja o połączeniu spółek

Informacja o połączeniu spółek ZUChiAP "CHEMAR" S.A. i "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o. W związku z postanowieniem z dnia 01 września 2020 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu informacji o połączeniu (sygn. sprawy...

Oferta pracy

Oferta pracy na stanowisko: Dyrektor produkcji PDF

Plan połączenia Spółek

W dniu 30 marca 2020 roku Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Zarząd "Odlewni CHEMAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek. Z uwagi na treść art. 500 paragraf 2 z indeksem 1 ustawy z dnia...