Kariera​

CHEMAR S.A. w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, zatrudni pracowników na stanowiskach:

Zakres obowiązków:
– kompleksowe zarządzanie obszarem produkcyjnym i technicznym;
– zarządzanie procesami odlewania staliwa i wykańczania odlewów;
– programowanie i planowanie produkcji;
– utrzymanie produktywności i wysokich standardów jakości;
– wdrażanie innowacji i usprawnianie procesów produkcyjnych;
– udział w przygotowaniu krótko i długoterminowych planów produkcyjnych;
– nadzorowanie realizacji budżetów produkcyjnych;
– optymalizacja struktury kosztów;
– nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych;
– planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników;
– zapewnienie funkcjonalności i nadzór nad parkiem maszyn;
– zapewnienie i kontrola BHP.

Oczekiwania:
– doświadczenie w branży produkcyjnej (odlewnia, obróbka metalu);
– doświadczenie w pracy dużym zespołem pracowników;
– wykształcenie wyższe techniczne;
– znajomość i umiejętność stosowania narzędzi Lean Manufacturing;
– umiejętność myślenia koncepcyjnego, strategicznego i analitycznego;
– umiejętność zarządzania budżetem wraz z analizą podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych;
– umiejętność pracy na narzędziach typu MS Excel.

Oferujemy:
– umowa o pracę;
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– premia za efektywność;
– duża samodzielność działania.

Główne zadania na stanowisku:
– tworzenie oraz wdrażanie projektów zmian organizacyjnych w oparciu o metodologię Lean;
– rozwój narzędzi m.in. 5S, TPM;
– poddawanie kontroli obecnych standardów w organizacji;
– współpraca oraz wsparcie kierownictwa spółki w dokonywaniu zmian w procesach;
– prowadzenie projektów doskonalących lub optymalizujących w obszarach produkcyjnych, sprzedażowych i procesach wspierających;
– opracowanie planów wdrożeniowych mających na celu generowanie oszczędności;
– przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz warsztatów z zakresu Lean Manufacturing;
– sprawowanie nadzoru nad realizacją wdrażanych narzędzi.

Oczekiwania:
– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne: zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, Lean Management;
– min. 3 – letnie doświadczenie w pracy w obszarze LEAN w firmie produkcyjno – sprzedażowej;
– doświadczenie w pracy projektowej jako lider projektu i/lub członek zespołu projektowego;
– praktyczna znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia, w szczególności Lean;
– szeroka wiedza z zakresu Lean i optymalizacji procesów produkcyjnych;
– komunikatywność;
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel).

Oferujemy:
– pracę pełną wyzwań w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– dużą samodzielność działania;
– współpracę z kierownictwem wyższego szczebla.

Główne zadania na stanowisku:
– wsparcie dyrektora produkcji w codziennych obowiązkach;
– analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych;
– analizowanie wyników produkcji, zarządzanie obsadą stanowisk;
– planowanie realizacji planu produkcji, rozliczanie czasu i jakości pracy podległych pracowników;
– nadzór nad zgodnością produkowanych wyrobów z dokumentacją techniczną;
– kierowanie, organizowanie pracy i motywowanie podległych pracowników oraz zapewnienie właściwej wydajności i efektywności pracy;
– inicjowanie działań usprawniających procesy produkcyjne;
– nadzór nad bezpieczeństwem pracy i prawidłowym użytkowaniem powierzonych maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania produkcyjnego i obiektu;
– kontrolowanie i dążenie do minimalizacji kosztów produkcji;
– nadzór nad kosztami eksploatacyjnymi i ich optymalizacji.

Oczekiwania:
– wykształcenie średnie / wyższe techniczne  z zakresu zarządzania produkcją;
– kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją i zespołami ludzkimi;
– znajomość metodologii zarządzania produkcją;
– wiedza w zakresie obróbki mechanicznej (wiórowej i ściernej);
– znajomość w kierunku metaloznawstwa, odlewnictwa;
– umiejętność organizowania i planowania produkcji, zarządzania budżetem, zasobami materiałowymi;
– wiedza z zakresu Zarządzania Projektami;
– umiejętność pracy pod presją i wielozadaniowości;
– wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
– odpowiedzialność za powierzone zadania;
– znajomość obsługi pakietu Office.

Mile widziane będą:
– doświadczenie w branży odlewniczej;
– znajomość systemów klasy ERP.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– zatrudnienie w formie umowy o pracę;
– system premiowy z tytułu poleceń pracowniczych;
– perspektywę długotrwałej współpracy o ustabilizowanej pozycji rynkowej;
– możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego doskonalenia;
– dzielenie się wiedzą i wzajemne wsparcie.

Zakres obowiązków:
– przygotowanie Instrukcji technologicznych spawania odlewów zgodnie z obowiązującymi normami;
– przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii spawania;
– opracowywanie dokumentacji technologicznej dla odlewni staliwa;
– testowanie i dobór alternatywnych surowców, komponentów do procesu produkcji;
– prowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze nowych uruchomień;
– nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych w aspekcie metalurgicznym i technologicznym;
– prowadzenie prac doświadczalnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych technologii;
– opracowywanie koncepcji technologicznych dla nowych wdrożeń;
– przeprowadzanie działań korygujących oraz zapobiegawczych;
– optymalizacja kosztów  i kontrola procesu produkcyjnego;
– normowanie procesu technologicznego;
– symulowanie procesów odlewniczych z wykorzystaniem oprogramowania MAGMASOFT;
– opracowywanie kalkulacji odlewów.

Oczekiwania:
– wykształcenia wyższego w specjalizacji metalurgia, odlewnictwo;
– doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze produkcji;
– wiedzy z zakresu odlewania staliwa;
– znajomość budowy i konstrukcji form odlewniczych;
– znajomości procesu formowania ręcznego i maszynowego (bentonit, furan),
– znajomości procesów metalurgicznych w  wykorzystaniem pieca łukowego oraz indukcyjnego;
– znajomości procesów obróbki cieplnej odlewów;
– znajomości narzędzi jakościowych i technik rozwiązywania problemów;
– kreatywności, otwartego umysłu, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
– dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielności;
– dobrej znajomości zasad rysunku technicznego;
– modelowania 3D z wykorzystaniem programów CAD;
– mile widziana znajomość środowiska MAGMASOFT;
– dobra znajomość ISO 9001.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
– kompleksowe szkolenie z zakresu oferty asortymentowej oraz wdrożenie w obowiązki na stanowisku;
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
– pracę w systemie jednozmianowym;
– możliwość ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Zakres obowiązków:
– przygotowanie Instrukcji technologicznych spawania odlewów zgodnie z obowiązującymi normami;
– przeprowadzenie procesu kwalifikowania technologii spawania;
– opracowywanie dokumentacji technologicznej dla odlewni staliwa;
– testowanie i dobór alternatywnych surowców, komponentów do procesu produkcji;
– prowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze nowych uruchomień;
– nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych w aspekcie metalurgicznym i technologicznym;
– prowadzenie prac doświadczalnych ukierunkowanych na wdrażanie nowych technologii;
– opracowywanie koncepcji technologicznych dla nowych wdrożeń;
– przeprowadzanie działań korygujących oraz zapobiegawczych;
– optymalizacja kosztów  i kontrola procesu produkcyjnego;
– normowanie procesu technologicznego;
– symulowanie procesów odlewniczych z wykorzystaniem oprogramowania MAGMASOFT;
– opracowywanie kalkulacji odlewów.

Oczekiwania:
– wykształcenia wyższego w specjalizacji metalurgia, odlewnictwo;
– doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze produkcji;
– wiedzy z zakresu odlewania staliwa;
– znajomość budowy i konstrukcji form odlewniczych;
– znajomości procesu formowania ręcznego i maszynowego (bentonit, furan),
– znajomości procesów metalurgicznych w  wykorzystaniem pieca łukowego oraz indukcyjnego;
– znajomości procesów obróbki cieplnej odlewów;
– znajomości narzędzi jakościowych i technik rozwiązywania problemów;
– kreatywności, otwartego umysłu, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
– dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielności;
– dobrej znajomości zasad rysunku technicznego;
– modelowania 3D z wykorzystaniem programów CAD;
– mile widziana znajomość środowiska MAGMASOFT;
– dobra znajomość ISO 9001.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
– kompleksowe szkolenie z zakresu oferty asortymentowej oraz wdrożenie w obowiązki na stanowisku;
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
– pracę w systemie jednozmianowym;
– możliwość ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Zakres obowiązków:
– pozyskiwanie danych oraz budżetowanie i planowanie finansowe, krótko i długoterminowe (plany roczne i wieloletnie), budowa modeli biznesowych i ocena inwestycji:
– uczestnictwo w obszarze kalkulacji cen świadczonych usług;
– bieżąca analiza i wyjaśnienia odchyleń od planu;
– opracowywanie analiz ad hoc i cyklicznych raportów finansowych/zarządczych/innych wraz z prezentacją i komentarzami do wyników analiz;
– analiza sprawozdań i planów finansowych oraz formułowanie na jej podstawie wniosków;
– terminowa realizację zadań, często pod presją czasu.

Wymagania / oczekiwania:
– wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, finansowym (rachunkowość, controling, rachunkowość zarządcza);
– bardzo dobra, praktyczna znajomość Excel (warunek konieczny);
– minimum 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. kontrolingu/kontrolera finansowego lub pokrewnym;
– umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz przedstawiania danych na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz, a także budowania opisowych komentarzy;
– doświadczenie w redagowaniu dokumentów finansowych (plany, sprawozdania, raporty),
– umiejętność budżetowania i planowania finansowego (plany roczne i wieloletnie);
– umiejętność sporządzanie raportów i analiz finansowych oraz zarządczych;
– umiejętności wykorzystania narzędzi sprawozdawczych i budżetowych;
– bardzo dobra znajomość rachunkowości zarządczej i finansowej (głównie w zakresie sprawozdawczości finansowej);
– znajomość zagadnień podatkowych;
– odpowiedzialność za rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań;
– nastawienie na konstruktywne rozwiązywanie problemów/zagadnień;
– umiejętność współpracy z innymi działami i organizacji pracy własnej i pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenia;
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
– kompleksowe szkolenie z zakresu oferty asortymentowej oraz wdrożenie w obowiązki na stanowisku;
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
– pracę w systemie jednozmianowym;
– możliwość ciągłego podnoszenia swoich kompetencji.

Wymagania:
– konieczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
– mile widziane wykształcenie zawodowe, kierunkowe;
– umiejętność obsługi i programowania maszyn CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych;
– obsługa obrabiarek do obróbki metali;
– ocena stanu narzędzi i korygowanie wymiarów;
– realizacja pomiarów wytworzonych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną;
– nadzór nad przebiegiem procesu;
– znajomość rysunku technicznego;
– odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

Oczekiwania:
– umiejętności w programowaniu i konstruowaniu przyrządów;
– niezbędne doświadczenie w obsłudze maszyn CNC;
– mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn HP4, HP5 (oprogramowanie Sinumerik);
– mile widziane doświadczenie w zakresie obróbki mechanicznej staliw i żeliw.

Oferujemy:
– satysfakcjonujące wynagrodzenie;
– możliwość zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
– pracę na pełny etat;
– płatne nadgodziny w rozliczeniu miesięcznym;
– stabilność zatrudnienia.

Wymagania:
– wykonywanie form odlewniczych ręcznie i maszynowo zgodnie z technologią i instrukcjami na maszynach FKT-65, FKT-108, Retopress;
– właściwe używanie oprzyrządowania odlewniczego;
– dbałość o stan techniczny maszyn, urządzeń i stanowiska pracy.

Oczekiwania:
– wykształcenie min. zawodowe;
– znajomość rysunku technicznego;
– zdolności manualne;
– sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
– dbałość o szczegóły.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
– możliwość podnoszenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych;
– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
– posiłki regeneracyjne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– obsługa oczyszczarek;
– szlifowanie wyrobów;
– praca młotkiem pneumatycznym.

Wymagania:
– wykształcenie min. zawodowe;
– zdolności manualne;
– sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
– dbałość o szczegóły.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
– możliwość podnoszenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych;
– możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
– posiłki regeneracyjne.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: e.kaczmarska@odlewnia-chemar.pl,
na adres Spółki lub osobiście do Działu Kadr i Płac (budynek dawnej Odlewni Chemar, II p., pok. 211):

CHEMAR S.A.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Tel.kontaktowy: 41 367 56 75 lub 41 367 50 62

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

pl_PL