Usługi elektryczne

Świadczymy usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii na wydzielonym obszarze miasta Kielce (teren w bezpośrednim sąsiedztwie naszego przedsiębiorstwa).

 

Usługi gazowe

Świadczymy usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego oraz jego sprzedaży na wydzielonym obszarze miasta Kielce (teren w bezpośrednim sąsiedztwie naszego przedsiębiorstwa).

Usługi laboratoryjne

Usługi laboratorium badań niszczących:

 • próba rozciągania, zginania, udarności, łamania
 • pomiar twardości metali
 • badania metalograficzne
 • badania składu chemicznego stopów żelaza
 • badania odporności na korozję międzykrystaliczną
 • badania technologiczne rur
 • badania za zawartość ferrytu

Badania laboratorium badań nieniszczących:

 • badania radiograficzne RT
 • badania ultradźwiękowe UT
 • badania magnetyczno-proszkowe MT
 • badania penetracyjne PT
 • badania wizualne VT.

Usługi laboratorium Pomiaru Długości i Kąta wykonuje sprawdzanie narzędzi pomiarowych (suwmiarki, przyrządy mikrometryczne, liniały, poziomice, płytki wzorcowe, wałeczki miernicze, kątowniki, sprawdziany gwintowe, tłoczkowe).

Pobierz szczegółowy zakres działalności laboratorium CHEMAR S.A.

Usługi obróbki mechanicznej

Świadczymy usługi w zakresie obróbki toczenia, frezowania i szlifowania.

Usługi świadczymy na dostępnym parku maszynowym:

 • centrum obróbcze poziome HP-4
 • centrum obróbcze poziome HP-5
 • tokarka karuzelowa PIETRO CARNAGHI ATF10
 • tokarki uniwersalne typu TUD50/1500, TR70/1500,  TR90B/2000, TR70B/3000
 • tokarki karuzelowe KNA110/1100, KCF200
 • wiertarko-frezarki 2622B, CWCA-80
 • frezarki uniwersalne FWP25, FU400
 • frezarka pionowa FA4V
 • wiertarki promieniowe WR-50, WRS-25

Usługi remontowe

Prowadzimy prace usługowe koparko-ładowarką TEREX 860 (wyposażenie: łyżka, widły, teleskop).