WŁADZE SPÓŁKI​

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu

Mariusz Gajowiec


Wiceprezes Zarządu ds. technicznych i inwestycji

Łukasz Nowakowski

Rada Nadzorcza Spółki:

Agnieszka Prajsner

Włodzimierz Maros

Maciej Sobański

pl_PL