WŁADZE SPÓŁKI​

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu

Krzysztof Adamczyk

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Jarosław Łokietko

Rada Nadzorcza Spółki:

Małgorzata Gawęcka 

Szymon Płoński 

Maciej Sobański

Jan Soboń

Stanisław Wójcik