Dane Adresowe

CHEMAR S.A.

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000146925
NIP 6570311214
REGON 290514300

Kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 zł, wpłacony w całości

tel. 41 367 50 13
fax 41 367 50 19
e-mail: zarzad@chemar.com.pl

Dział Handlu i Marketingu:

tel. 41 367 56 60

pl_PL