Dane Adresowe

CHEMAR S.A.

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

tel. 41 367 50 13
e-mail: zarzad@chemar.com.p
l

KRS 0000146925
NIP 6570311214
REGON 290514300

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 zł wpłacony w całości

Dział Handlowy
tel. +41 367 65 60
handlowy@chemar.com.pl
Michał Sowa
Product Development Manager
tel. 695 322 116
michal.sowa@chemar.com.pl
Mateusz Papucki
Product Development Manager
tel. 531 824 990
mateusz.papucki@chemar.com.pl
Paula Banasik
Menadżer ds. Handlu
tel. 530 225 928
paula.banasik@chemar.com.pl
Milena Śrębowata
Foreign Trade Development Manager
tel. +48 695 322 124 
milena.srebowata@chemar.com.pl
Damian Drogosz
Menadżer ds. Handlu
tel. +48 530 303 331
damian.drogosz@chemar.com.pl
 
 
 
 
Adrian Nowak
Kierownik Laboratorium Badawczego
tel. 536 991 812
adrian.nowak@chemar.com.pl