Od 1999 r. CHEMAR posiada koncesje na dystrybucję i obrót energii elektrycznej oraz od 2001 r. na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi. W wyniku przekształceń własnościowych z Grupy kapitałowej CHEMAR wydzieliły się zakłady przemysłowe z branży energetycznej. Działalność "CHEMAR" S.A. koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla tych zakładów oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową firmy.

"CHEMAR" S.A. sukcesywnie dostosowuje swoją działalność do najnowszych standardów obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne. W listopadzie 2011 r. CHEMAR uzyskał status operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.

Laboratorium CHEMARU świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań laboratoryjnych dopuszczających produkowane wyroby.

Certyfikat: SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015

Główna działalność usługowo-handlowa prowadzona przez "CHEMAR" S.A.:

  • handel i dystrybucja energii elektrycznej,
  • handel i dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  • usługi laboratoryjne,
  • usługi administrowania terenem objętym infrastrukturą "CHEMAR" S.A..

INFORMACJE I OGŁOSZENIA:


2020-12-08

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-11-19

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-11-18

Oferta sprzedaży podnośnika montażowego P-183 na podwoziu STAR 28...

2020-11-02

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-10-16

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-09-29

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

2020-09-01

Informacja o połączeniu spółek ZUChiAP "CHEMAR" S.A. i "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o.

2020-08-21

Zapytanie ofertowe ws. wyłonienia Sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego wysokometanowego...


OFERTY PRACY:

- operator maszyn CNC
- formierz ręczny/maszynowy
- frezer
- tokarz
- szlifierz
- spawacz
- technolog odlewnik


> Archiwum Informacji <

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.