Historia firmy​

W dniu 26 września 1951 roku Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego podjęło decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa pod nazwą „Zakłady Budowy Przewodów i Armatury w Budowie”.

Pierwsze roboty drogowe rozpoczęto w dniu 16 maja 1952 roku. Przecięcie przysłowiowej wstęgi nastąpiło już w dniu 03 września 1954 roku. Rozpoczęła się produkcja rozruchowa. W pierwszym roku wydział mechaniczny wyprodukował 1,5 tony armatury przy zatrudnieniu na poziomie 106 osób w zakładzie.

W założeniach i planach inwestycyjnych zakładano uruchomienie czterech podstawowych wydziałów: odlewni, kuźni, mechanicznego i rurowni oraz budowle pomocnicze: modelarnię, stolarnię, centralne laboratorium oraz obiekty gospodarki energetycznej.

W dniu 19 lipca 1957 roku oddano do eksploatacji kuźnię, a w dniu 07 lipca 1958 roku – odlewnię. W 1963 roku nastąpił rozruch rurowni i zakończył się pierwszy etap budowy Zakładów. Uruchomienie produkcji w nowowybudowanym wydziale aparatury chemicznej nastąpiło w dniu 14 września 1966 roku. W rok później dokonano rozruchu technologicznego tłoczni.

W dniu 12 września 1991 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. W dniu 31 grudnia 1991 roku po zarejestrowaniu w Sądzie Gospodarczym w Kielcach i wpisaniu do rejestru handlowego „CHEMAR” S.A. uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła długotrwały i trudny proces prywatyzacji kapitałowej.

W grudniu 1993 roku Spółka uzyskała certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001/EN 29001 przyznany przez TÜV-CERT z Berlina. Uzyskanie certyfikatu postawiło Spółkę w rzędzie czołowych producentów w kraju, równorzędnych zachodnim, spełniających wymagania jakościowe, posiadających odpowiednią rangę i prestiż w wymiarze międzynarodowym.

W 2001 roku rozpoczął się w Spółce proces restrukturyzacji, w wyniku którego z wydziałów produkcyjnych powstały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. Zakład Aparatury „CHEMAR” sp. z o.o.;
  2. Zakład Tłocznia „CHEMAR” sp. z o.o.;
  3. Zakład Armatury „CHEMAR” sp. z o.o.;
  4. Zakład Rurociągów „CHEMAR” sp. z o.o.;
  5. „CHEMARBEL” sp. z o.o.;
  6. „Odlewnia CHEMAR” sp. z o.o.

W wyniku m.in. przekształceń własnościowych dokonanych na przestrzeni lat 2005-2012 oraz w związku z połączeniami: w sierpniu 2012 roku z „CHEMARBEL” sp. z o.o. i we wrześniu 2020 roku z „Odlewnią CHEMAR” sp. z o.o. aktualnie CHEMAR Spółka Akcyjna nie posiada udziałów w dotychczasowych spółkach córkach. Spółki, które zostały sprywatyzowane, kontynuują profil działalności i są liczącymi się w swoich branżach podmiotami.