Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji.