Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/555

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/555 o powierzchni 0,1826 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7.