Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/252 i 6/253 oraz prawa własności znajdującego się na nich budynku remontów dźwignic

ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH  (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/252 i 6/253, o łącznej powierzchni 2.294 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00099970/7 oraz prawa własności znajdującego się na nich budynku remontów dźwignic.