Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki XI kadencji

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki XI kadencji. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu CHEMAR S.A. XI kadencji (15 lipca 2024 roku). KLAUZULA INFORMACYJNA + OŚWIADCZENIA (15 lipca 2024 roku).

INFORMACJA o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości CHEMAR S.A.

4 lipca br. do CHEMAR S.A wpłynęła informacja o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości naszej Spółki.Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może mieć negatywny wpływ na prowadzony do tej pory przez Spółkę proces restrukturyzacji działalności oraz na poszukiwania możliwości dla rozwoju jej działalności w bardzo trudnej sytuacji...

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji CHEMAR S.A.

1.Ogloszenie-o-przystapieniu-do-zbywania-akcji-CHEMAR-S.A-1Pobierz 2.Przydzial-akcji-dla-uprawnionego-pracownikaPobierz 3.Pelnomocnictwo.Pobierz 4.Pelnomocnictwo-dla-przedstawiciela-osoby-spadkobierca-4.Pobierz 5.Oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-.Pobierz 6.Oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania-pelnomocnik-.Pobierz 7.RODO-CHEMARPobierz

Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: drogi wewnętrznej, ogrodzenia i oświetlenia

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329, o łącznej powierzchni 6.044 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/382

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/382 o powierzchni 118 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/250

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/250 o powierzchni 234 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/132

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/132 o powierzchni 96 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450 oraz prawa własności znajdujących się na nich: budynku (wieżowiec) i budowli, w tym m.in. parkingu – Cena wywoławcza = 2,2 mln zł netto

Zarząd CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450, o łącznej powierzchni 5.018 m2, ujawnionych w księgach...

Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/555

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/555 o powierzchni 0,1826 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI...

OGŁOSZENIE – WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ

RADA NADZORCZA CHEMAR SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych CHEMAR S.A. i pakietów konsolidacyjnych za 2023 rok i za 2024 rok. Zaproszenie - Wybór firmy audytorskiej - Badanie za 2023 rok i za 2024 rok.