Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: drogi wewnętrznej, ogrodzenia i oświetlenia

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329, o łącznej powierzchni 6.044 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/382

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/382 o powierzchni 118 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/250

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/250 o powierzchni 234 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/132

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/132 o powierzchni 96 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach,...

Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450 oraz prawa własności znajdujących się na nich: budynku (wieżowiec) i budowli, w tym m.in. parkingu – Cena wywoławcza = 2,2 mln zł netto

Zarząd CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450, o łącznej powierzchni 5.018 m2, ujawnionych w księgach...

Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o nr. ewid. 6/555

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/555 o powierzchni 0,1826 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI...

OGŁOSZENIE – WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ

RADA NADZORCZA CHEMAR SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych CHEMAR S.A. i pakietów konsolidacyjnych za 2023 rok i za 2024 rok. Zaproszenie - Wybór firmy audytorskiej - Badanie za 2023 rok i za 2024 rok.

Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450 oraz prawa własności znajdujących się na nich: budynku (wieżowiec) i budowli, w tym m.in. parkingu

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450, o łącznej powierzchni 5.018 m2, ujawnionych w księgach wieczystych,...