Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki XI kadencji 

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki XI kadencji.