Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, realizując ustawowy obowiązek, zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie. W wykonaniu...