Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, realizując ustawowy obowiązek, zawarł umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

W wykonaniu zobowiązań wynikających z ww. umowy poniżej Spółka podaje link do Informacji o przetwarzaniu danych sobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”).

Link do pełnej treści informacji do druku w pliku pdf: PKO BP SA_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf.