Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/121

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/121 o powierzchni 109 m2, ujawnionej w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7.