Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki X kadencji

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Spółki X kadencji.