REKRUTACJA – EKSPERT ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE ZASAD ZAPEWNIENIA JAKOŚCI STAŻU UCZNIOWSKIEGO – BRANŻA METALURGICZNA

CHEMAR S.A. ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko eksperta odpowiedzialnego za opracowanie zasad zapewnienia jakości stażu uczniowskiego w ramach Projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – branża metalurgiczna (MTL)” nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej II. Efektywne...

REKRUTACJA – EKSPERT DS. PRZYGOTOWANIA ZAŁOŻEŃ ORGANIZACYJNYCH STAŻY – BRANŻA METALURGICZNA

CHEMAR S.A. ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w ramach Projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – branża metalurgiczna (MTL)” nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla...

pl_PL