Zaproszenie do składania ofert

Zarząd CHEMAR S.A. informuje o rozpoczętym procesie ofertyzacji dla niżej wymienionych specyfikacji:jednotonowy dwutyglowy piec indukcyjnyoświetlenie hal produkcyjnychsystem informatyczny ERPProsimy o zapoznanie się ze szczegółami poniższych projektów oraz składanie ofert do dnia 19 marca br. System ERP Dwutyglowy piec indukcyjny Oświetlenie hal produkcyjnych

pl_PL