Zaproszenie do składania ofert

Zarząd CHEMAR S.A. informuje o rozpoczętym procesie ofertyzacji dla niżej wymienionych specyfikacji:

  • jednotonowy dwutyglowy piec indukcyjny
  • oświetlenie hal produkcyjnych
  • system informatyczny ERP

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami poniższych projektów oraz składanie ofert do dnia 19 marca br.

System ERP
Dwutyglowy piec indukcyjny
Oświetlenie hal produkcyjnych