Informacja o połączeniu spółek

Informacja o połączeniu spółek ZUChiAP "CHEMAR" S.A. i "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o. W związku z postanowieniem z dnia 01 września 2020 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu informacji o połączeniu (sygn. sprawy...

pl_PL