Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o.