Ponowne ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/400 i 6/448 oraz prawa własności budynku portierni, stropodachu nad placem bramy i słupa oświetleniowego

ZARZĄD CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/400 i 6/448, o łącznej powierzchni 0,1323 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551Zarząd CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o...

Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o powierzchni 0,0521 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach...