Zarząd


Prezes Zarządu

Mariusz Gajowiec


Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycji

Łukasz Nowakowski


Rada Nadzorcza:

Włodzimierz Maros

Agnieszka Prajsner

Maciej Sobański

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.