WŁADZE SPÓŁKI​

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu

Mariusz Gajowiec

Rada Nadzorcza Spółki:

Agnieszka Prajsner

Włodzimierz Maros

Maciej Sobański

Jan Soboń

Stanisław Wójcik

en_GB