Oferta laboratorium

 Oferta laboratorium obejmuje następujące metody badawcze:

 • Badania nieniszczące:
  – radiograficzne RT,
  – ultradźwiękowe UT;
  – magnetyczno-proszkowe MT;
  – penetracyjne PT;
  – wizualne VT.
 • Badania niszczące:
  – próba: rozciągania, zginania, udarności, łamania;
  – pomiar twardości metali;
  – badania: metalograficzne, składu chemicznego stopów żelaza, odporności na korozję międzykrystaliczną, technologiczne rur, zawartości ferrytu.

Urządzenia badawcze

Laboratorium badawcze Chemar S.A. spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w pkt. 4 i 5 normy PN-EN ISO/IEC 7025:2005 posiada uznanie TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Możliwości badawcze

Laboratorium badawcze Chemar S.A. spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w pkt. 4 i 5 normy PN-EN ISO/IEC 7025:2005 posiada uznanie TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium, które oferuje nie tylko wykonywanie badań kontrolnych wyrobów z metali i stopów metodami nieniszczącymi i niszczącymi, ale także wykonanie ekspertyz związanych z występującymi niejednokrotnie problemami technologicznymi lub produkcyjnymi. Nadrzędnym celem naszego laboratorium jest spełnianie wszelkich wytycznych i oczekiwań naszych klientów w dziedzinie badań.
TŰV NORD Polska Sp. z o.o. - Świadectwo Uznania Laboratorium nr 65739 tuvn_cert

System MAGMASOFT

Wysoką jakość naszych produktów gwarantuje posiadany system MAGMASOFT, pozwalający na optymalizację technologii produkcji.

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania jesteśmy w stanie dokonać symulacji zalewania, krzepnięcia oraz stygnięcia, analizując tym samym powstające naprężenia i odkształcenia.

en_GB