Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/551

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/551, o powierzchni 0,0521 ha, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7..

Ogłoszenie o przetargu – zbycie PUW działki o nr. ewid. 6/551.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach.

en_GB