Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji 

Rada Nadzorcza CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji.