Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450 oraz prawa własności znajdujących się na nich: budynku (wieżowiec) i budowli, w tym m.in. parkingu – Cena wywoławcza = 2/3 wartości rynkowej

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/85, 6/86, 6/336, 6/338 i 6/450, o łącznej powierzchni 5.018 m2, ujawnionych w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr.: KI1L/00059761/7 i KI1L/00057558/7 oraz prawa własności znajdujących się na nich: budynku (wieżowiec) i budowli, w tym m.in. parkingu.