Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/50, 6/118, 6/303, 6/334 i 6/335 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: utwardzonej drogi, ogrodzenia i oświetlenia

Zarząd CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/50, 6/118, 6/303, 6/334 i 6/335, o łącznej powierzchni 9.844 m2, ujawnionych w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: utwardzonej drogi, ogrodzenia i oświetlenia.