Ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/120 i 6/125

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/120 i 6/125, o łącznej powierzchni 120 m2 (odpowiednio: 105 m2 i 15 m2), ujawnionych w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7.