Komunikat Inspektora Sanitarnego w sprawie zanieczyszczenia wody

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu zakładowego CHEMAR S.A.