WAŻNA INFORMACJA – WODA – AKTUALIZACJA 11 LIPCA

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie badania wody CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach niniejszym informuje odbiorców, iż DO ODWOŁANIA nie wolno używać wody z kranu do celów spożywczych i związanych z higieną osobistą. 

O prawidłowym wyniku badania wody i w konsekwencji o jej dopuszczeniu do użytku w zakresie wskazanym powyżej zainteresowani zostaną niezwłocznie poinformowani. 

Nr kontaktowy w sprawie 604 216 537.

Aktualizacja informacji na temat sytuacji zanieczyszczonej wody z dnia 11 lipca 2022 r.