Podpisano kontrakt z H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych

CHEMAR S.A. i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. zawarły wielomilionowy kontrakt, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznych odlewów wykorzystywanych przy produkcji wagonów. 


Podpisana umowa stanowi doskonały przykład współpracy oraz synergii podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a CHEMAR S.A. daje możliwość reaktywacji produkowania odlewów dla branży kolejowej i jest początkiem nowej perspektywicznej relacji biznesowej.