Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr. ewid. 6/157 oraz prawa własności znajdujących się na niej: budynku administracyjno-technicznego i budowli w postaci wiaty magazynowej (wraz z ogrodzeniem)

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid. 6/157, o powierzchni 2.091 m2, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00099970/7 oraz prawa własności znajdujących się na niej: budynku administracyjno-technicznego i budowli w postaci wiaty magazynowej (wraz z ogrodzeniem).