SPOTKANIE NAUKI I BIZNESU – WSPÓLNIE KOMERCJALIZUJEMY NAUKĘ

W dniu 15 lutego 2022 r. na Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie Nauki i Biznesu, w którym udział wzięli przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na czele z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą Rektorem PŚk, dr hab. inż. Izabelą Krzysztofik, prof. PŚk Prorektorem ds. Ogólnych, dr hab. Jakubem Takosoglu, prof. PŚk Dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, kierownikami katedr i laboratoriów; przedstawicielami Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na czele z prof. dr hab. inż. Marcinem Górnym Dziekanem Wydziału Odlewnictwa, dr hab. inż. Pawłem Malinowskim, prof. AGH, dr hab. inż. Barbarą Kalandyk, prof. AGH oraz reprezentującym Chemar S.A. Mariuszem Gajowiec – Prezesem Zarządu.
 
Na spotkaniu omówiono kierunki zacieśnienia współpracy ze szczególnym nastawieniem na komercjalizację projektów naukowych w naszym przedsiębiorstwie. Podjęte zostały deklaracje działań w przedmiocie dalszego rozwijania projektów poprawy technologii wykonania odlewów, możliwości automatyzacji ujęcia wody należącego  do przedsiębiorstwa oraz rozbudowy procesów związanych z obróbką cieplną, a także wzmacnianiem możliwości funkcjonalnych pieca łukowego w kontekście nowej jakości odlewów dedykowanych dla branży kolejowej.