Modernizacja systemu odpylania – studium projektowe

CHEMAR S.A. uruchamia studium projektowe dotyczące modernizacji systemu odpylania na hali stalowni.

Zapraszamy firmy zainteresowane przedstawieniem koncepcji projektowej wraz z kosztorysem wykonawczym do zgłoszenia udziału na adres mailowy: zarzad@chemar.com.pl.

Wizyty robocze (wrzesień 2021 – październik 2021) będą umawiane na podstawie kolejności zgłoszeń. Informujemy, że studium projektowe jest częścią programu poprawy warunków środowiska pracy przewidzianego do realizacji w naszym przedsiębiorstwie w roku 2022.