Akcja ofertowa – oświetlenie LED

CHEMAR S.A. uruchamia akcję ofertową dotyczącą wykonania oświetlenia hali nr 2 (wykańczalni). Oferty przyjmowane są do dnia 10 września 2021 r. drogą korespondencyjną. Uszczegółowienie wymagań techniczno – handlowych oraz planowanie wizyty roboczej po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem: zarzad@chemar.com.pl

Akcja ofertowa ma swoje umocowanie w uruchomionym przez nasze przedsiębiorstwo 𝐈𝐈 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐈𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐔 𝐈𝐍𝐖𝐄𝐒𝐓𝐘𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄𝐆𝐎.