Akcja ofertowa – modernizacja wanien hartowniczych

𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. uruchamia akcję ofertową dotyczącą modernizacji wanien hartowniczych. Oferty przyjmowane są do dnia 6 września 2021 r. drogą korespondencyjną. Uszczegółowienie wymagań techniczno – handlowych oraz planowanie wizyty roboczej po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem: zarzad@chemar.com.pl

Akcja ofertowa ma swoje umocowanie w uruchomionym przez nasze przedsiębiorstwo 𝐈𝐈 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐈𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐔 𝐈𝐍𝐖𝐄𝐒𝐓𝐘𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄𝐆𝐎.