Fotowoltaika w przedsiębiorstwie

𝐂𝐇𝐄𝐌𝐀𝐑 𝐒.𝐀. uruchamia akcję ofertową dotyczącą przedstawienia kompleksowego rozwiązania dla naszego przedsiębiorstwa w zakresie 𝐅𝐎𝐓𝐎𝐖𝐎𝐋𝐓𝐀𝐈𝐊𝐈, mając na względzie potencjał infrastruktury, profil działalności oraz oczekiwania co do optymalizacji kosztów.

Zgłoszenia od firm posiadających doświadczenie w realizacjach przemysłowych przyjmujemy wyłącznie korespondencyjnie do 31 sierpnia 2021. W miesiącu wrześniu 2021 uruchamiamy 𝐏𝐀𝐍𝐄𝐋 𝐄𝐊𝐒𝐏𝐄𝐑𝐂𝐊𝐈 z 3 firmami oferującymi najbardziej nowatorskie i spójne z naszymi oczekiwaniami rozwiązania.

Zapytania techniczne i informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać kierując mail na adres: zarzad@chemar.com.pl z dopiskiem w nagłówku (fotowoltaika).

Fotowoltaika w przedsiębiorstwie