Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesa Zarzadu ZUChiAP „CHEMAR” S.A. ds. Technicznych i Inwestycji Spółki X Kadencji