Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarzadu Spółki ZUChiAP „CHEMAR” S.A. X Kadencji