Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w ZUChiAP „CHEMAR” S.A.