Oferta sprzedaży

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,
oferuje do sprzedaży poniższe maszyny i urządzenia:

L.p.

Nazwa

Nr ewidencyjny

Cena w zł

1.

Spawarka prostownikowa PSP-630

600

2.

Automat do cięcia acetylenem

484000098

400

3.

Przecinarka plazmowa Hupertherm Powermax 1000 G3

4843132-08

2000

4.

Ukosowarka UER100

800820002

400

Przedmiotowe urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 730