Przetarg ustny na zbycie gruntu działek

Przetarg ustny na zbycie gruntu działek o numerach ewid. 6/334, 6/335, 6/118, 6/50, 6/303 położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6