Przetarg ustny na zbycie gruntu działek

Przetarg ustny na zbycie gruntu działek o numerach ewid. 6/337, 6/189, 6/202, 6/198, 6/329 położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6