Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w ZUChiAP „CHEMAR” S.A.