Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005)

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005).

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej, których szczegółowy wykaz z cenami wywoławczymi netto zamieszczony jest poniżej:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów uwidocznione są w księdze wieczystej KIL/00073711/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Licytacja rozpocznie się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu Nr xx/x [nr z załączonego wykazu] jest wniesienie wadium w wysokości min. 10% ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1% ceny wywoławczej.

Wadium:

  • należy wpłacić na rachunek bankowy o nr 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 w formie przelewu w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w terminie do dnia 03.06.2019 r.
  • przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku uczestnika który wygrał licytację i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
  • złożone przez pozostałych uczestników przetargu, których oferty zostały przebite, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji osobie upoważnionej.
  • złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym dotyczącym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190520_Przetarg_NiezTraugWszystko.pdf.