Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek:
• Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
• „Chemarbel” Sp. z o. o. zs. w Kielcach (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia „Chemarbel” Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.