INFORMACJE I OGŁOSZENIA:

2016-11-25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu w "Odlewnia Chemar" Spółka z o.o. ...

2016-11

W listopadzie 2016 r. Chemar S.A. zawarł z Politechniką Świętokrzyską dwa porozumienia o współpracy w zakresie innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia.

2016-11-21

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 6/193 ...

2016-10-12

Informacja o obowiązywaniu XI Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego (od 01.11.2016 r.)

2015-09-14

Informujemy, że w dniu 12. września 2016 r. do naszych danych adresowych wprowadzono zmianę dotyczącą kodu pocztowego.
Zgodnie z KRS Nr 0000146925 obecny kod pocztowy to: 25-663 Kielce.

2015-09-06

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży energii elektrycznej w trybie TPA w terminie do 30 września 2016 r....

2015-07-28

Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń ...

2016-07-20

Informacja o obowiązywaniu XI Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.08.2016 r.)

2015-05-13

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej nr 003 IRiESDg z dn. 13.05.2016 r. (Raport)

2016-01-26

Decyzja i Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego w grupie "E" z dn. 08.01.2015r.

2015-11-24

Oferta najmu/dzierżawy budynku parterowego...

2015-02-23

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn (Raport)

2015-01-27

OSDg zakończył proces konsultacji Projektu IRiESDg

2015-01-07

OSDn zakończył proces konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn

2014-09-12

Informacja o obowiązywaniu X Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego od dn. 01.10.2014 r.

2012-10-30

Oferujemy sprzedaż po atrakcyjnych cenach maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) ...

2012-09-18

Powierzchnie biurowe do wynajęcia

"CHEMAR" S.A. posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1 000 m².
Kontakt: Hubert Trątnowiecki, tel. 41 367 52 92.

> Archiwum Informacji <

Od 1999 r. CHEMAR posiada koncesje na dystrybucję i obrót energii elektrycznej oraz od 2001 r. na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi. W wyniku przekształceń własnościowych z Grupy kapitałowej CHEMAR wydzieliły się zakłady przemysłowe z branży energetycznej. Działalność "CHEMAR" S.A. koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla tych zakładów oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową firmy.

"CHEMAR" S.A. sukcesywnie dostosowuje swoją działalność do najnowszych standardów obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne. W listopadzie 2011 r. CHEMAR uzyskał status operatora systemów dystrybucyjnych energio-energetycznych i operatora systemów dystrybucyjnych gazowych.

Laboratorium CHEMARU świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań laboratoryjnych dopuszczających produkowane wyroby.

Certyfikat: SZJ wg PN-EN ISO 9001:2009

Główna działalność usługowo-handlowa prowadzona przez "CHEMAR" S.A.:

  • handel i dystrybucja energii elektrycznej,
  • handel i dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  • usługi laboratoryjne,
  • usługi administrowania terenem objętym infrastrukturą "CHEMAR" S.A..

 

Copyright © 2012-2014 CHEMAR S.A.