INFORMACJE I OGŁOSZENIA:

2015-03-12

Zmiana X Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty jakościowej (wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r.)

2015-02-23

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn (Raport)

2015-02-20

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż urządzeń ...

2015-02-11

Zaproszenie do negocjacji ws. nabycia 100% udziałów w spółce „Odlewnia CHEMAR” Spółka z o.o. w Kielcach ...

2015-02-03

Ogłoszenie o licytacji na sprzedaż Udziałów w Spółce CPPIP „Thermex” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

2015-01-30

Decyzja i Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego w grupie "E" z dn. 19.01.2015 r.

2015-01-27

OSDg zakończył proces konsultacji Projektu IRiESDg

2015-01-20

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta, Skrzetlewskiej i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005)...

2015-01-07

OSDn zakończył proces konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn

2014-11-28

Informacja o obowiązywaniu X Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.12.2014 r.)

2014-11-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż maszyn BFKP ...

2014-10-03

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszewskiego 6...

2014-09-12

Informacja o obowiązywaniu X Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego od dn. 01.10.2014 r.

2014-02-24

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym, ofertowym na sprzedaż urządzeń ...

Informacja o zmianie IX Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego

2013-11-27

Informacja o podpisaniu umowy GUD z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ...

2013-06-14

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości ...

2012-10-30

Oferujemy sprzedaż po atrakcyjnych cenach maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) ...

2012-09-18

Powierzchnie biurowe do wynajęcia

"CHEMAR" S.A. posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1 000 m².
Kontakt: Wiesław Kita, tel. 41 367 52 92.

2012-09-03

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek:
• Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej    "CHEMAR" S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
• "Chemarbel" Sp. z o. o. zs. w Kielcach (Spółka Przejmowana).
W wyniku połączenia "Chemarbel" Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.

We wrześniu 2014 roku przypadła 60. rocznica powstania "Chemaru" - firmy, która wielu kielczanom jest dobrze znana, ponieważ albo sami byli pracownikami firmy, albo ktoś z rodziny lub znajomych pracował lub pracuje w Chemarze. Z okazji Jubileuszu przypominamy historię Chemaru oraz chcielibyśmy przybliżyć aktualną sytuację naszej Spółki...


Od 1999 r. CHEMAR posiada koncesje na dystrybucję i obrót energii elektrycznej oraz od 2001 r. na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi. W wyniku przekształceń własnościowych z Grupy kapitałowej CHEMAR wydzieliły się zakłady przemysłowe z branży energetycznej. Działalność "CHEMAR" S.A. koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla tych zakładów oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową firmy.

"CHEMAR" S.A. sukcesywnie dostosowuje swoją działalność do najnowszych standardów obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne. W listopadzie 2011 r. CHEMAR uzyskał status operatora systemów dystrybucyjnych energio-energetycznych i operatora systemów dystrybucyjnych gazowych.

Laboratorium CHEMARU świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań laboratoryjnych dopuszczających produkowane wyroby.

Certyfikat: SZJ wg PN-EN ISO 9001:2009

Główna działalność usługowo-handlowa prowadzona przez "CHEMAR" S.A.:

  • handel i dystrybucja energii elektrycznej,
  • handel i dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  • usługi laboratoryjne,
  • usługi administrowania terenem objętym infrastrukturą "CHEMAR" S.A..
 

Copyright © 2012-2014 CHEMAR S.A.