INFORMACJE I OGŁOSZENIA:

2015-05-13

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej nr 003 IRiESDg z dn. 13.05.2016 r. (Raport)

2016-04-29

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Robotniczej (Obr. 0005)...

2016-04-18

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości ...

2016-02-17

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszewskiego 6...

2016-02-05

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (wieżowiec wraz z parkingiem)...

2016-01-26

Decyzja i Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego w grupie "E" z dn. 08.01.2015r.

2015-11-24

Oferta sprzedaży - przemienniki częstotliwości...

2015-11-24

Oferta najmu/dzierżawy budynku parterowego...

2015-06-01

Ogłoszenie o ofercie na sprzedaż urządzeń ...

2015-03-12

Zmiana X Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawek opłaty jakościowej (wchodzi w życie z dniem 01.04.2015 r.)

2015-02-23

Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn (Raport)

2015-02-20

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż urządzeń ...

2015-02-11

Zaproszenie do negocjacji ws. nabycia 100% udziałów w spółce „Odlewnia CHEMAR” Spółka z o.o. w Kielcach ...

2015-02-03

Ogłoszenie o licytacji na sprzedaż Udziałów w Spółce CPPIP „Thermex” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie

2015-01-27

OSDg zakończył proces konsultacji Projektu IRiESDg

2015-01-07

OSDn zakończył proces konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn

2014-11-28

Informacja o obowiązywaniu X Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z Decyzją Prezesa URE (obowiązuje od 01.12.2014 r.)

2014-09-12

Informacja o obowiązywaniu X Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego od dn. 01.10.2014 r.

2014-02-24

Ogłoszenie o przetargu pisemnym, nieograniczonym, ofertowym na sprzedaż urządzeń ...

2013-06-14

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości ...

2012-10-30

Oferujemy sprzedaż po atrakcyjnych cenach maszyny do pisania (zwykłe, elektryczne, elektroniczne) ...

2012-09-18

Powierzchnie biurowe do wynajęcia

"CHEMAR" S.A. posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w budynku wieżowca o pow. od 15 m² do 1 000 m².
Kontakt: Hubert Trątnowiecki, tel. 41 367 52 92.

> Archiwum Informacji <

Od 1999 r. CHEMAR posiada koncesje na dystrybucję i obrót energii elektrycznej oraz od 2001 r. na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi. W wyniku przekształceń własnościowych z Grupy kapitałowej CHEMAR wydzieliły się zakłady przemysłowe z branży energetycznej. Działalność "CHEMAR" S.A. koncentruje się głównie na dostawie energii i gazu dla tych zakładów oraz dla innych podmiotów usytuowanych na terenie objętym infrastrukturą elektroenergetyczną i gazową firmy.

"CHEMAR" S.A. sukcesywnie dostosowuje swoją działalność do najnowszych standardów obowiązujących przedsiębiorstwo energetyczne. W listopadzie 2011 r. CHEMAR uzyskał status operatora systemów dystrybucyjnych energio-energetycznych i operatora systemów dystrybucyjnych gazowych.

Laboratorium CHEMARU świadczy specjalistyczne usługi z zakresu badań laboratoryjnych dopuszczających produkowane wyroby.

Certyfikat: SZJ wg PN-EN ISO 9001:2009

Główna działalność usługowo-handlowa prowadzona przez "CHEMAR" S.A.:

  • handel i dystrybucja energii elektrycznej,
  • handel i dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  • usługi laboratoryjne,
  • usługi administrowania terenem objętym infrastrukturą "CHEMAR" S.A..

 

Copyright © 2012-2014 CHEMAR S.A.