Historia Chemaru

 

26 września 1951 roku Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego podjęło decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa pod nazwą: "Zakłady Budowy Przewodów i Armatury w Budowie".

 

Pierwsze roboty drogowe rozpoczęto 16 maja 1952 roku a przecięcie przysłowiowej wstęgi nastąpiło już 3 września 1954 roku. Rozpoczęła się produkcja rozruchowa. W pierwszym roku wydział mechaniczny wyprodukował 1,5 tony armatury przy zatrudnieniu 106 osób w zakładzie.

 

Pierwszą produkcję rozpoczęto, ale dalsze obiekty: kuźnia, odlewnia i rurownia były dopiero w projekcie. W założeniach i planach inwestycyjnych zakładano uruchomienie 4 podstawowych wydziałów: odlewni, kuźni, mechanicznego i rurowni wraz z budowlami pomocniczymi: modelarnią, stolarnią, centralnym laboratorium, obiektami gospodarki energetycznej.

 

19 lipca 1957 roku oddano do eksploatacji kuźnię, a 7 lipca 1958 roku odlewnię. W 1963 roku nastąpił rozruch rurowni i zakończył się I etap budowy Zakładów. Uruchomienie produkcji w nowo wybudowanym wydziale aparatury chemicznej nastąpiło 14 września 1966 roku. W rok później dokonano rozruchu technologicznego tłoczni.

 

W 1970 roku zakończono prace budowlano-montażowe elektrociepłowni. W 1971 roku rozpoczęto budowę drugiego wydziału mechanicznego, który oddano do eksploatacji 31 grudnia 1974 roku. Od 1975 roku przystąpiono do budowy nowych wydziałów oraz modernizacji odlewni i rurowni.

 

12 września 1991 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. 31 grudnia 1991 po zarejestrowaniu w Sądzie Gospodarczym w Kielcach i wpisaniu do rejestru handlowego CHEMAR S.A. uzyskał osobowość prawną oraz rozpoczął długotrwały i trudny proces prywatyzacji kapitałowej.

 

W grudniu 1993 Spółka uzyskała certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001/EN 29001 przyznany przez TÜV - CERT z Berlina. Uzyskanie certyfikatu postawiło nas w rzędzie czołowych producentów w kraju, równorzędnych zachodnim, spełniających wymagania jakościowe, posiadających odpowiednią rangę i prestiż w wymiarze międzynarodowym.

 

W 2001 roku rozpoczął się w Spółce proces restrukturyzacji, w wyniku którego z wydziałów produkcyjnych powstały spółki z o. o.:

1. Zakład Aparatury "Chemar" Spółka z o.o.

2. Zakład Tłocznia "Chemar" Spółka z o.o.

3. Zakład Armatury "Chemar" Spółka z o.o.

4. Zakład Rurociągów "Chemar" Spółka z o.o.

5. "Odlewnia Chemar" Spółka z o.o.


W wyniku przekształceń własnościowych dokonanych na przestrzeni lat 2005-2012, aktualnie "CHEMAR" S.A. posiada udziały (100%) jedynie w spółce „Odlewnia Chemar” Spółka z o. o. W sierpniu 2012 r. Spółka "Chemarbel" została połączona z "CHEMAR" SA.
Pozostałe spółki zmieniły właścicieli, kontynuują profil działalności i są liczącymi się w swoich branżach firmami.

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.